Samenwerking BVBK 2020-06-09T14:32:25+01:00

Branchevereniging voor Bouwkundige Keurders (BVBK).

Voor de belangen van consumenten en ondernemers

Op deze site treft u alle informatie aan over wat de BVBK de consument en u als aangesloten inspectie bureau kan betekenen. De BVBK is de branchevereniging voor bouwtechnische keuringen & keurders. De BVBK bewaakt de kwaliteit, faciliteert de aangesloten bureaus en vertegenwoordigen en bewaken de belangen van de consument en bouwkundige inspectie bureaus.

De BVBK zet zich op non-profit basis in voor een steeds verdere professionalisering en verbetering van de branche van bouwkundige inspectiebureaus & bouwkundige keurders om de belangen van alle betrokken partijen te behartigen.

In een nauwe samenwerking tussen deze branchevereniging, de opleiding en de software zijn de lijntjes kort, en kan altijd snel worden geschakeld en naar de leden worden gecommuniceerd bij wijzigingen in werkwijzes, software, teksten of inspectie methodiek.